INLW

International Network of Liberal Women

INLW (International Network of Liberal Women) is een wereldwijd netwerk dat vanuit liberale uitgangspunten met name de positie van vrouwen ondersteunt.

·        INLW zet zich in voor de verbetering van de rechten van vrouwen en meisjes.

·       INLW wil de deelname van liberale vrouwen in de lokale, nationale en internationale politiek verhogen.

·       INLW  voert campagne om wetten aan te passen en dagelijkse praktijken op te heffen die vrouwen belemmeren zich te ontwikkelen, onderwijs te volgen, te werken, eigen economische zelfstandigheid en eigendomsrecht te verkrijgen en een halt toe te roepen aan verplichte huwelijken en onderwerping aan ouderlijk gezag van volwassen vrouwen.

·       INLW heeft een speciaal advies bevoegdheid (Special Consultative Status) bij de Verenigde Naties, waardoor INLW in verschillende VN Commissies kan participeren. Speciale aandacht geeft INLW aan de onderwerpen binnen de Commission on the Status of Women (CSW); een commissie ingesteld door de VN betreffende vrouwenzaken.

·       INLW organiseert bijeenkomsten tijdens het congres van Liberal International, tijdens CSW en UN Human Rights Commission (UN HRC) en in landen waar liberale partijen actief zijn.

Daarnaast is het INLW is lid van Liberal International. www.Liberal-International.org

U kunt participeren in INLW en/of INLW steunen door lid te worden; verdere informatie treft u op www.inlw.org